Werken bij Kessler Stichting - Jouw werk?

Werken bij De Kessler Stichting

De Kessler Stichting is een maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie met een grote ambitie: sociaal kwetsbare mensen de beste begeleiding, zorg en opvang bieden. De complexiteit van de problematiek van dak- en thuislozen neemt toe. Dat vraagt om continue aanpassing aan de veranderende behoeften van cliënten én eisen vanuit wet- en regelgeving. De Kessler Stichting doet dit kundig en flexibel en werkt volgens de methodiek Competentiegericht Begeleiden. Bij de Kessler Stichting kun je met een breed palet aan kennis en je persoonlijkheid echt het verschil maken.

Filteren:

Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
24-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  24-32 uur   
MBO
Als trajectondersteuner op Viljoen ben je gekoppeld aan een trajectregisseur en begeleid je tussen de vier en zeven cliënten. Cliënt stelt met ondersteuning van de trajectregisseur een persoonlijk ondersteuningsplan op m.b.t, verschillende levensgebieden, mede met jouw input. Je gaat met de cliënten van jouw caseload actief aan de slag n.a.v. de doelen en ontwikkelpunten uit het ondersteuningsplan. Knelpunten of stagneringen in  de uitvoering van het plan bespreek je met de cliënt en indien nodig met de trajectregisseur. Het uitvoeren van groepsactiviteiten (afdelingsgebonden dagbesteding) individuele activiteiten hoort bij deze functie.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
Als trajectondersteuner noodopvang begeleid je cliënten, die verblijven in de noodopvang ( de eerste opvang bij dak- en thuisloosheid), zowel in de groep als individueel. Hiervoor werk je nauw samen met een trajectregisseur aan de hand van een persoonlijk trajectplan van de cliënt. Je speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de persoonlijke situatie van de cliënt, de voortgang van het traject, houdt afstemming met collega's en ketenpartners. Je maakt hierbij gebruik van de methodiek competentiegericht begeleiden.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
28-32  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  28-32 uur   
MBO - HBO
Als VIG-er werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Je verricht verzorgende en, indien daartoe bevoegd, verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling en je begeleidt cliënten op professionele wijze aan de hand van een trajectplan. Tevens draag je bij aan de ontwikkeling van de cliënt naar meer zelfstandigheid en het verbeteren van de sociale vaardigheden. Daarbij behoort ook het laten zien van voorbeeldgedrag en uitdragen van het aanspreken op normen en waarden.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
Als verpleegkundige werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Daarnaast verricht je begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling en begeleidt je cliënten op professionele wijze aan de hand van het zorgleefplan. Je inventariseert, verzamelt gegevens, analyseert ze t.b.v. het zorgleefplan en helpt dit plan mede uit te voeren. Je stimuleert, coacht en helpt je cliënten als ook je collega's; methodisch en inzichtelijk. Je bent pro-actief, communiceert goed en toont voorbeeldgedrag.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
Als VIG-er GGZ werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Je verricht verzorgende en, indien daartoe bevoegd, verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling. Je begeleidt cliënten met laag- tot gemiddeld complexe psychosociale of psychiatrische stoornissen of verslaving op professionele wijze aan de hand van een trajectplan. Je controleert het medicijngebruik van de zorgvrager en dient medicatie toe.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0 uur   
MBO
Als Helpende niveau 2 verricht je vooral zorgtaken rondom de cliënten. Je ondersteunt bij de dagelijkse lichamelijke verzorging zoals douchen, aankleden en de toiletgang. Je deelt maaltijden uit, schenkt koffie en thee in en zorgt dat de leefomgeving er gezellig en schoon uitziet.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-15  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-15 uur   
MBO
Als je van hands-on werken houdt, snel schakelt en met plezier en enthousiasme secretariële werkzaamheden doet in een dynamische organisatie, dan is dit de baan voor jou. Afspraken maken, beheer van mail, agenda en telefoon, verzorgen van mailings, meehelpen met foldermateriaal, maar ook de kantoorvoorraad etc. etc. Het hoort allemaal bij deze veelzijdige baan.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0 uur   
HBO
Als meewerkend coördinerend verpleegkundige maak jij het verschil door het beste uit jezelf en je collega's te halen. Als meewerkend coördinator heb je ook een eigen caseload en werk je ten dele mee in de zorg. Je fungeert als rolmodel als het gaat om methodisch werken en competentiegericht begeleiden. Je maakt deel uit van een zelfstandig werkend team dat op resultaten wordt aangestuurd door de manager primair proces. De meewerkend coördinerend verpleegkundige heeft geen hiërarchische rol.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
HBO
Als stafmedewerker beleid en projecten ben je verantwoordelijk voor ondersteunen bij de implementatie en doorontwikkeling van het project privacy, Implementatie van wijzigingen in andere wet- en regelgeving, Overeenkomsten opstellen, controleren en wijzigingen bijhouden en ondersteunen van collega's beleid en projecten.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
HBO
Als stafmedewerker beleid en projecten ben je o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, voorbereiden en initiëren van zorginkoop voor de Wet langdurige zorg en zorgverzekeringswet, coördinatie van het aandachtsgebied veilige medicatiezorg en administratieve last verlagen, schrapsessies initiëren en proces optimalisatie.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
32-36  uur   
|   HBO - WO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  32-36 uur   
HBO - WO
Op basis van een intake, door de trajectregisseur, wordt een plan van aanpak gemaakt die de cliënt met ondersteuning van een trajectondersteuner gaat aanpakken. De trajectregisseur analyseert verzamelde informatie en stelt het ondersteuningsplan of trajectplan op, volgt, evalueert en stelt de plannen bij en is medeverantwoordelijk voor de administratieve afwikkeling bij uitstroom. De trajectregisseur werkt nauw samen met en coacht meerdere trajectondersteuners. De trajectregisseur maakt deel uit van een zelfstandig team welke op resultaten wordt aangestuurd door de manager primair proces.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
De woonbegeleider werkt aan het realiseren, in stand houden en verbeteren van een leefbaar, functioneel, gezond en veilig leefklimaat voor de cliënten op de afdeling. Houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Handelt binnen de geldende beleidskaders, missie en algemene huisregels. De woonbegeleider bespreekt praktische vragen van cliënten, ondersteunt cliënten bij eenvoudige taken (o.a. op het gebied van voeding en schoonmaken) en voert lichte schoonmaakwerkzaamheden uit op de afdeling. De woonbegeleider heeft een voorbeeldrol qua gedrag voor de cliënten.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Sociaal / Cultureel / Maatschappelijk  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Sociaal / Cultureel / Maatschappelijk
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO - HBO
Als trajectondersteuner maak je het verschil door je cliënten zowel in groepsverband (dagbestedingsactiviteiten) als individueel te begeleiden op doelen en bij de voortgang van het traject. Dit doe je volgens de methodiek competentiegericht begeleiden. Je begeleiding is gericht op het verbeteren van de persoonlijke situatie van de cliënt op diverse leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding en persoonlijke verzorging (ADL). Je werkt nauw samen met de trajectregisseur en maakt deel uit van een zelfstandig team. Dit team wordt op resultaten aangestuurd door de manager primair proces. Je houdt afstemming met collega’s en ketenpartners.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
Als trajectondersteuner maak je het verschil door je cliënten zowel in groepsverband (dagbestedingsactiviteiten) als individueel te begeleiden op doelen en bij de voortgang van het traject. Dit doe je volgens de methodiek competentiegericht begeleiden. Je begeleiding is gericht op het verbeteren van de persoonlijke situatie van de cliënt op diverse leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding en persoonlijke verzorging (ADL). Je werkt nauw samen met de trajectregisseur en maakt deel uit van een zelfstandig team. Dit team wordt op resultaten aangestuurd door de manager primair proces. Je houdt afstemming met collega’s en ketenpartners.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO - HBO
Het beschermd zelfstandig wonen heeft als belangrijkste doel ‘zelfstandig wonen’ en is voor cliënten een eerste stap vanuit een beschermd wonen voorziening naar zelfstandig wonen. De begeleiding is gericht op het structureren van de dag[1], plannen van activiteiten en het aanleren van vaardigheden om zelfstandig te wonen. Cliënten leren onder begeleiding vaardigheden, zoals schoonmaken van de woning, koken en ontvangen van bezoek. Daarnaast worden cliënten ondersteund in het actief zoeken van passende vervolghuisvesting en dagbesteding.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-24  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-24 uur   
MBO
De woonbegeleider werkt aan het realiseren, in stand houden en verbeteren van een leefbaar, functioneel, gezond en veilig leefklimaat voor de cliënten op de afdeling. Houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Handelt binnen de geldende beleidskaders, missie en algemene huisregels. De woonbegeleider bespreekt praktische vragen van cliënten, ondersteunt cliënten bij eenvoudige taken (o.a. op het gebied van voeding en schoonmaken) en voert lichte schoonmaakwerkzaamheden uit op de afdeling. De woonbegeleider heeft een voorbeeldrol qua gedrag voor de cliënten.
Bekijk Vacature

www.kesslerstichting.nl/vacatures www.facebook.com/kesslerstichting/ www.eenvacaturebij.nl www.werkenbijkesslerstichting.nl