Werken bij Kessler Stichting - Jouw werk?

Werken bij De Kessler Stichting

De Kessler Stichting is een maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie met een grote ambitie: sociaal kwetsbare mensen de beste begeleiding, zorg en opvang bieden. De complexiteit van de problematiek van dak- en thuislozen neemt toe. Dat vraagt om continue aanpassing aan de veranderende behoeften van cliënten én eisen vanuit wet- en regelgeving. De Kessler Stichting doet dit kundig en flexibel en werkt volgens de methodiek Competentiegericht Begeleiden. Bij de Kessler Stichting kun je met een breed palet aan kennis en je persoonlijkheid echt het verschil maken.

Filteren:

Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-36  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-36 uur   
MBO - HBO
Als trajectondersteuner maak je het verschil door je cliënten zowel in groepsverband (dagbestedingsactiviteiten) als individueel te begeleiden op doelen en bij de voortgang van het traject. Dit doe je volgens de methodiek competentiegericht begeleiden.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
Als voedingsassistent heb je een belangrijke bijdrage in het dagelijks welbevinden van de bewoners. Jij zorgt ervoor dat er een gevarieerd menu is, dat eten en drinken wordt verstrekt aan bewoners en dat er sprake is van een plezierige sfeer en maaltijdbeleving.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
40-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  40-32 uur   
MBO
Als voedingsassistent heb je een belangrijke bijdrage in het dagelijks welbevinden van de bewoners. Jij zorgt ervoor dat er een gevarieerd menu is, dat eten en drinken wordt verstrekt aan bewoners en dat er sprake is van een plezierige sfeer en maaltijdbeleving.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
HBO
Als trajectregisseur maak je het verschil door de complexe problematiek op de verschillende leefgebieden in kaart te brengen samen met cliënt, betrokken begeleiders en ketenpartners. Jouw bijdrage is gericht op het verbeteren van de persoonlijke situatie van je cliënt door haalbare en concrete doelen af te spreken.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
Als activiteitenbegeleider zorg je samen met je collega’s voor een afwisselend en plezierig activiteitenaanbod voor de bewoners van de verblijfsafdelingen.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   HBO - WO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
HBO - WO
Als trajectregisseur maak je het verschil door de complexe problematiek op de verschillende leefgebieden in kaart te brengen samen met cliënt, betrokken begeleiders en ketenpartners. Jouw bijdrage is gericht op het verbeteren van de  persoonlijke situatie van je cliënt door haalbare en concrete doelen af te spreken. Samen met de cliënt stel je het ondersteuningsplan op.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0 uur   
MBO
Dagbestedingsactiviteiten ondersteunen cliënten bij het behouden en verder ontwikkelen van hun vaardigheden en het bereiken van hun persoonlijke doelen. Cliënten van de Kessler Stichting hebben een beperkte sociale zelfredzaamheid en vaak ontbreekt een structurele, zinvolle daginvulling. Het doel van de dagbestedingsactiviteiten is het bieden van dagstructuur aan de hand van trainingen, leerwerktrajecten en activeringsactiviteiten.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-24  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-24 uur   
MBO
Als verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG) verricht je verzorgende en indien daartoe bevoegd verpleegtechnische handelingen. Hiernaast begeleid je de cliënt ook op diverse leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding en persoonlijke verzorging (ADL).
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0 uur   
MBO
Als Helpende niveau 2 verricht je vooral zorgtaken rondom de cliënten. Je ondersteunt bij de dagelijkse lichamelijke verzorging zoals douchen, aankleden en de toiletgang. Je deelt maaltijden uit, schenkt koffie en thee in en zorgt dat de leefomgeving er gezellig en schoon uitziet.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0 uur   
MBO
Als verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG) verricht je verzorgende en indien daartoe bevoegd verpleegtechnische handelingen. Hiernaast begeleid je de cliënt ook op diverse leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding en persoonlijke verzorging (ADL).
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
HBO
Je bent degene die samen met de gemeente, netwerkpartners en collega’s het aanmeld- en plaatsingsproces uitvoert. Elke cliënt op de juiste plaats met de beste begeleiding; dat is je doel.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-26  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-26 uur   
MBO
Als verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG) verricht je verzorgende en indien daartoe bevoegd verpleegtechnische handelingen. Hiernaast begeleid je de cliënt ook op diverse leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding en persoonlijke verzorging (ADL).
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
16-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  16-32 uur   
MBO
Als verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG) verricht je verzorgende en indien daartoe bevoegd verpleegtechnische handelingen. Hiernaast begeleid je de cliënt ook op diverse leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding en persoonlijke verzorging (ADL).
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-18  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-18 uur   
HBO
Vanwege de toegenomen psychiatrische problematiek bij onze cliënten en de overgang naar de Wlz GGZ, hebben wij een vacature voor GGZ-specialist. De GGZ-specialist ondersteunt vanuit het specialisme de medewerkers bij de begeleiding van cliënten met complexe psychosociale en psychiatrische problematiek.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0 uur   
MBO - HBO
Als verpleegkundige werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Daarnaast verricht je begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling en begeleidt je cliënten op professionele wijze aan de hand van het zorgleefplan.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
24-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  24-32 uur   
MBO
Als trajectondersteuner op Tichelaar de ben je gekoppeld aan een trajectregisseur en begeleid je tussen de vier en zeven cliënten. Cliënt stelt met ondersteuning van trajectregisseur een persoonlijk ondersteuningsplan op, mede met de input van jou. Je gaat met de cliënt actief op pad n.a.v. de werkpunten uit het ondersteuningsplan en je ondersteunt je collega’s, daar waar nodig, in hun trajecten met cliënten. Je stemt af met ketenpartners en onderhoudt met hen contact.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
32-36  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  32-36 uur   
MBO - HBO
Als verpleegkundige werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Daarnaast verricht je begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling en begeleidt je cliënten op professionele wijze aan de hand van het zorgleefplan.
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
Als trajectondersteuner maak je het verschil door je cliënten zowel in groepsverband (dagbestedingsactiviteiten) als individueel te begeleiden op doelen en bij de voortgang van het traject. Dit doe je volgens de methodiek competentiegericht begeleiden. Je begeleiding is gericht op het verbeteren van de persoonlijke situatie van de cliënt op diverse leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding en persoonlijke verzorging (ADL).
Solliciteer
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO - HBO
Als trajectondersteuner op de Sportlaan/Schenkweg begeleid je cliënten die tijdelijk verblijven in de opvang. Zowel cliënten in de groep als individueel. Je speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de persoonlijke situatie van de cliënt, de voortgang van het traject en houdt afstemming met collega’s en ketenpartners.
Solliciteer

www.werkenbijwebsites.nl/vacatures/ www.kesslerstichting.nl/vacatures www.facebook.com/kesslerstichting/ www.eenvacaturebij.nl www.werkenbijkesslerstichting.nl