Werken bij Kessler Stichting - Jouw werk?

Werken bij De Kessler Stichting

De Kessler Stichting is een maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie met een grote ambitie: sociaal kwetsbare mensen de beste begeleiding, zorg en opvang bieden. De complexiteit van de problematiek van dak- en thuislozen neemt toe. Dat vraagt om continue aanpassing aan de veranderende behoeften van cliënten én eisen vanuit wet- en regelgeving. De Kessler Stichting doet dit kundig en flexibel en werkt volgens de methodiek Competentiegericht Begeleiden. Bij de Kessler Stichting kun je met een breed palet aan kennis en je persoonlijkheid echt het verschil maken.

Filteren:

Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
32  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  32 uur   
HBO
Heb jij oog voor detail en kwaliteit en wil je samen met bevlogen collega’s en leveranciers zorgen voor een omgeving die het belangrijke werk van onze vakmensen optimaal ondersteund? Wil je werken in een organisatie waar je een bijdrage levert aan een belangrijk maatschappelijk doel? Dan ben jij een kandidaat die we zoeken voor deze vacature.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
24-32  uur   
|   VMBO - MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  24-32 uur   
VMBO - MBO
Als huismeester loop je gebouwenrondes conform planning, je checkt of de wettelijke voorschriften worden nageleefd en zorg je onder anderen voor kleine verhuizingen en nazorg.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
28  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  28 uur   
HBO
Bij de Kessler Stichting hebben wij twee vacatures voor parttime eerstelijns HR adviseurs (28 uur). Het betreft een nieuwe invulling van een bestaande functie.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
24-32  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  24-32 uur   
HBO
Als stafmedewerker in een ’platte’ organisatie ben je expert op de genoemde beleidsterreinen en eerste aanspreekpunt voor teams en MT (intern) en onze ketenpartners. Je bent een serieuze gesprekspartner voor alle MT-leden en ondersteunt hen in het vertalen van relevante maatschappelijke, juridische en financiële ontwikkelingen naar beleidsinitiatieven en de implementatie hiervan. Daarnaast ben je in staat om begeleiders op diverse niveaus te ondersteunen.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Beveiliging / Veiligheid  |  
Den Haag  |  
0  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Beveiliging / Veiligheid
   Den Haag
  0 uur   
MBO
De portier is het eerste aanspreek- en servicepunt van onze bezoekers. De portier houdt zich bezig met toezicht houden, bezoekers ontvangen, informatie verstrekken, telefoonverkeer afhandelen, werkprocessen faciliteren en interne activiteiten ondersteunen.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0 uur   
MBO
Als VIG-er werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Je verricht verzorgende en, indien daartoe bevoegd, verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling en je begeleidt cliënten op professionele wijze aan de hand van een trajectplan.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-24  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-24 uur   
MBO
De woonbegeleider werkt aan een leefbaar, prettig en gezond leefklimaat voor de cliënten op de afdeling. Als woonbegeleider heb jij een voorbeeldrol voor cliënten en werk je volgens de missie en huisregels. Je helpt cliënten bij praktische vragen en bij eenvoudige taken op het gebied van voeding en schoonmaken.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-16  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-16 uur   
HBO
Je bent degene die samen met de gemeente, netwerkpartners en collega’s het aanmeld- en plaatsingsproces uitvoert. Elke cliënt op de juiste plaats met de beste begeleiding; dat is je doel.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
16-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  16-32 uur   
MBO
Als VIG-er GGZ werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Je verricht verzorgende en, indien daartoe bevoegd, verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling. Je begeleidt cliënten met laag- tot gemiddeld complexe psychosociale of psychiatrische stoornissen of verslaving op professionele wijze aan de hand van een trajectplan. Je controleert het medicijngebruik van de zorgvrager en dient medicatie toe.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
28-32  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  28-32 uur   
HBO
Als trajectregisseur maak je het verschil door de behoefte, wensen en capaciteiten op het leefgebied dagbesteding, vrije tijd en werk in kaart te brengen samen met de cliënt. En vervolgens afspraken te maken op basis van de beschikbare mogelijkheden in het aanbod binnen en buiten de Kessler Stichting. Indien nodig vraag je een maatwerkarrangement  (MWA) voor dagbesteding (Wmo) aan.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
De woonbegeleider werkt aan een leefbaar, prettig en gezond leefklimaat voor de cliënten op de afdeling. Als woonbegeleider heb jij een voorbeeldrol voor cliënten en werk je volgens de missie en huisregels. Je helpt cliënten bij praktische vragen en bij eenvoudige taken op het gebied van voeding en schoonmaken.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO - HBO
Als verpleegkundige werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Daarnaast verricht je begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling en begeleidt je cliënten op professionele wijze aan de hand van het zorgleefplan. Je inventariseert, verzamelt gegevens, analyseert ze t.b.v. het zorgleefplan en helpt dit plan mede uit te voeren. Je stimuleert, coacht en helpt je cliënten als ook je collega's; methodisch en inzichtelijk. Je bent pro-actief, communiceert goed en toont voorbeeldgedrag.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
De woonbegeleider werkt aan een leefbaar, prettig en gezond leefklimaat voor de cliënten op de afdeling. Als woonbegeleider heb jij een voorbeeldrol voor cliënten en werk je volgens de missie en huisregels. Je helpt cliënten bij praktische vragen en bij eenvoudige taken op het gebied van voeding en schoonmaken.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
De woonbegeleider werkt aan een leefbaar, prettig en gezond leefklimaat voor de cliënten op de afdeling. Als woonbegeleider heb jij een voorbeeldrol voor cliënten en werk je volgens de missie en huisregels. Je helpt cliënten bij praktische vragen en bij eenvoudige taken op het gebied van voeding en schoonmaken.
Bekijk Vacature

www.kesslerstichting.nl/vacatures www.facebook.com/kesslerstichting/ www.eenvacaturebij.nl www.werkenbijkesslerstichting.nl