Werken bij Kessler Stichting - Jouw werk?

Werken bij De Kessler Stichting

De Kessler Stichting is een maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie met een grote ambitie: sociaal kwetsbare mensen de beste begeleiding, zorg en opvang bieden. De complexiteit van de problematiek van dak- en thuislozen neemt toe. Dat vraagt om continue aanpassing aan de veranderende behoeften van cliënten én eisen vanuit wet- en regelgeving. De Kessler Stichting doet dit kundig en flexibel en werkt volgens de methodiek Competentiegericht Begeleiden. Bij de Kessler Stichting kun je met een breed palet aan kennis en je persoonlijkheid echt het verschil maken.

Filteren:

Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
28-32  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  28-32 uur   
HBO
Team P&O ondersteunt zelfstandige teams en managers op het brede P&O terrein. Vanwege vertrek van één van de collega's ontstaat deze tijdelijke baan. Tijdelijk omdat we laten onderzoeken op welke manier het bedrijfsbureau het primair proces optimaal kan ondersteunen en de bestuurder adviseert bij OR-zaken. P&O is onderdeel van het bedrijfsbureau. Daarom kiezen we niet direct voor een definitieve invulling.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
32-36  uur   
|   WO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  32-36 uur   
WO
In jouw portfolio ligt de focus op groei maar ook op consolidatie, innovatie, verbetering en borging. De afdeling Bereik in de Wijk werkt met vier expertteams. Momenteel worden nog twee expertteams ontwikkeld op het gebied van financiële begeleiding en ‘corporatie’ woningen.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-16  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-16 uur   
HBO
Je bent degene die samen met de gemeente, netwerkpartners en collega’s het aanmeld- en plaatsingsproces uitvoert. Elke cliënt op de juiste plaats met de beste begeleiding; dat is je doel. 
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
Als trajectondersteuner op Tichelaar de ben je gekoppeld aan een trajectregisseur en begeleid je tussen de vier en zeven cliënten. Cliënt stelt met ondersteuning van trajectregisseur een persoonlijk ondersteuningsplan op, mede met de input van jou. Je gaat met de cliënt actief op pad n.a.v. de werkpunten uit het ondersteuningsplan en je ondersteunt je collega’s, daar waar nodig, in hun trajecten met cliënten. Je stemt af met ketenpartners en onderhoudt met hen contact.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
Als VIG-er GGZ werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Je verricht verzorgende en, indien daartoe bevoegd, verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling. Je begeleidt cliënten met laag- tot gemiddeld complexe psychosociale of psychiatrische stoornissen of verslaving op professionele wijze aan de hand van een trajectplan. Je controleert het medicijngebruik van de zorgvrager en dient medicatie toe.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
18-27  uur   
|   VMBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  18-27 uur   
VMBO
Wij zijn op zoek naar een Medewerker Linnenkamer voor 3,5 tot 5 uur per dag, verdeeld over 5 werkdagen. De start van je werkzaamheden is om 9:00 uur.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
28-32  uur   
|   HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  28-32 uur   
HBO
Als trajectregisseur maak je het verschil door de behoefte, wensen en capaciteiten op het leefgebied dagbesteding, vrije tijd en werk in kaart te brengen samen met de cliënt. En vervolgens afspraken te maken op basis van de beschikbare mogelijkheden in het aanbod binnen en buiten de Kessler Stichting. Indien nodig vraag je een maatwerkarrangement  (MWA) voor dagbesteding (Wmo) aan.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
Als trajectondersteuner maak je het verschil door je cliënten zowel in groepsverband (dagbestedingsactiviteiten) als individueel te begeleiden op doelen en bij de voortgang van het traject. Dit doe je volgens de methodiek competentiegericht begeleiden. Je begeleiding is gericht op het verbeteren van de persoonlijke situatie van de cliënt op diverse leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding en persoonlijke verzorging (ADL).
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Beveiliging / Veiligheid  |  
Den Haag  |  
0  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Beveiliging / Veiligheid
   Den Haag
  0 uur   
MBO
De portier is het eerste aanspreek- en servicepunt van onze bezoekers. De portier houdt zich bezig met toezicht houden, bezoekers ontvangen, informatie verstrekken, telefoonverkeer afhandelen, werkprocessen faciliteren en interne activiteiten ondersteunen.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
De woonbegeleider werkt aan het realiseren, in stand houden en verbeteren van een leefbaar, functioneel, gezond en veilig leefklimaat voor de cliënten op de afdeling. Houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Handelt binnen de geldende beleidskaders, missie en algemene huisregels.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO - HBO
De Kessler Stichting begeleidt en zorgt voor mensen in sociaal kwetsbare posities. De mensen die bij ons wonen hebben meestal een achtergrond van dakloosheid. Deze mensen hebben steeds vaker een slechte gezondheid, in combinatie met andere zorgvragen. Onze bijzondere verpleegafdeling of de afdeling verzorgd beschermd wonen is voor hen vaak een uitkomst.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO - HBO
Als verpleegkundige werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Daarnaast verricht je begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling en begeleidt je cliënten op professionele wijze aan de hand van het zorgleefplan. Je inventariseert, verzamelt gegevens, analyseert ze t.b.v. het zorgleefplan en helpt dit plan mede uit te voeren. Je stimuleert, coacht en helpt je cliënten als ook je collega's; methodisch en inzichtelijk. Je bent pro-actief, communiceert goed en toont voorbeeldgedrag.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
De woonbegeleider werkt aan het realiseren, in stand houden en verbeteren van een leefbaar, functioneel, gezond en veilig leefklimaat voor de cliënten op de afdeling. Houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Handelt binnen de geldende beleidskaders, missie en algemene huisregels. De woonbegeleider bespreekt praktische vragen van cliënten, ondersteunt cliënten bij eenvoudige taken (o.a. op het gebied van voeding en schoonmaken) en voert lichte schoonmaakwerkzaamheden uit op de afdeling. De woonbegeleider heeft een voorbeeldrol qua gedrag voor de cliënten.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Sociaal / Cultureel / Maatschappelijk  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Sociaal / Cultureel / Maatschappelijk
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO - HBO
Als trajectondersteuner maak je het verschil door je cliënten zowel in groepsverband (dagbestedingsactiviteiten) als individueel te begeleiden op doelen en bij de voortgang van het traject. Dit doe je volgens de methodiek competentiegericht begeleiden. Je begeleiding is gericht op het verbeteren van de persoonlijke situatie van de cliënt op diverse leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding en persoonlijke verzorging (ADL). Je werkt nauw samen met de trajectregisseur en maakt deel uit van een zelfstandig team. Dit team wordt op resultaten aangestuurd door de manager primair proces. Je houdt afstemming met collega’s en ketenpartners.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
28-32  uur   
|   MBO - HBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  28-32 uur   
MBO - HBO
Als VIG-er werk je mee aan een leefbaar, functioneel, gezond en veilige sfeer op de afdeling. Je verricht verzorgende en, indien daartoe bevoegd, verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning van de behandeling en je begeleidt cliënten op professionele wijze aan de hand van een trajectplan. Tevens draag je bij aan de ontwikkeling van de cliënt naar meer zelfstandigheid en het verbeteren van de sociale vaardigheden. Daarbij behoort ook het laten zien van voorbeeldgedrag en uitdragen van het aanspreken op normen en waarden.
Bekijk Vacature
Kessler Stichting  |  
Gezondheid / (Para)medisch / Zorg  |  
Den Haag  |  
0-32  uur   
|   MBO
Kessler Stichting

  Gezondheid / (Para)medisch / Zorg
   Den Haag
  0-32 uur   
MBO
De woonbegeleider werkt aan het realiseren, in stand houden en verbeteren van een leefbaar, sfeervol, functioneel, gezond en veilig leefklimaat voor de cliënten op de afdeling. Houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Handelt binnen de geldende beleidskaders, missie en algemene huisregels. De woonbegeleider bespreekt praktische vragen van cliënten, ondersteunt cliënten bij ADL taken, bij eenvoudige taken (o.a. op het gebied van voeding en schoonmaken) en voert lichte schoonmaakwerkzaamheden uit op de afdeling. De woonbegeleider heeft een voorbeeldrol qua gedrag voor de cliënten.
Bekijk Vacature

www.kesslerstichting.nl/vacatures www.facebook.com/kesslerstichting/ www.eenvacaturebij.nl www.werkenbijkesslerstichting.nl